517
Aantal leerlingen (indicatie)
28
Gemiddelde groepsgrootte
50
Personeelsleden
21
Groepen

Goed

Kwaliteit

Optimale allround ontwikkeling, maximaal voorbereid op de toekomst

De kerntaken van de school zijn taal, rekenen, lezen en sociale vorming. De school verzorgt voor alle leerlingen een rijk en gevarieerd aanbod van culturele activiteiten en ICT wordt optimaal en efficiƫnt ingezet. Voor de vakgebieden Engels, muziek en gymnastiek maakt de school gebruik van vakdocenten. De prestaties van de leerlingen op het gebied van taal, rekenen en lezen liggen ruim boven het landelijk gemiddelde.

Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich thuis

De cultuur op school, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen, is voorwaarde voor optimale ontwikkeling en samenwerking. Ouders en leerkrachten nemen elkaar serieus en geven actief invulling aan de samenwerking. Er is sprake van een heldere visie en doorgaande lijn in het pedagogisch klimaat en het opbrengstgericht werken binnen de school. In alle groepen van de school wordt instructie op maat gegeven en is er uitstekend klassenmanagement.

De school staat voor kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt vooral bepaald door de mensen die er werken. Binnen het professionele, enthousiaste en hechte schoolteam staan samenwerking, professionele communicatie en collegialiteit centraal. De school behaalt haar doelen tot tevredenheid van de leerlingen, het personeel, de ouders, de inspectie en het bestuur.

Professionele communicatie en interactie

Professionele communicatie en interactie met leerlingen, leerkrachten en ouders vormt de basis. De school is transparant in informatie en verwachtingen en de betrokkenheid van ouders is hoog. Er is sprake van loyaliteit en wederzijds vertrouwen tussen school en ouders.

OBS-Bos-en-Vaart

Fijne accommodatie en fantastische ligging

De school beschikt over een modern ingericht en sfeervol gebouw met veel uitstraling. De school ligt centraal in de wijk, in een groene omgeving aan de rand van het centrum.