Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen en personeel maart 2019

 

De Bos en Vaartschool werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Alle scholen van ons bestuur, de Stichting Spaarnesant, hanteren hiervoor het instrument de Kwaliteitsmeter. Eens per twee jaar worden door middel van vragenlijsten ouders, leerlingen en medewerkers naar hun mening gevraagd over relevante zaken binnen de school. Meten is immers weten. Weten wat er leeft bij de direct betrokkenen van de school.

 

Wat gaat er goed? Wat kan beter? De opbrengst van de enquêtes vormt mede de koers van de school voor de komende jaren.

 

 

Respons ouderenquête:

Hoewel we blij zijn dat 133 ouders (van de 325 Bos en Vaartgezinnen) de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen, hadden we stiekem op een hogere respons gerekend.

 

 

Eerste belangrijke conclusies ouderenquête:

De ouders van onze school honoreren de school met een 8,2. Voor de vijfde achtereenvolgende keer is deze waardering gestegen.

We zijn verheugd dat bepaalde ontwikkelingen binnen de school niet onopgemerkt zijn gebleven voor de ouders, zoals bijvoorbeeld:

 

– Een hecht en professioneel schoolteam is een belangrijke succesfactor voor het behalen van de gewenste kwaliteit. We zijn blij dat de ouders van onze school dit herkennen en waarderen. De openheid en toegankelijkheid van het schoolteam worden positief gewaardeerd.

 

– De school blijft werken aan een duidelijke organisatie en een heldere doorgaande lijn. Dit wordt door vele ouders als pluspunt van de school ervaren.

 

– De school heeft hard gewerkt aan de kwaliteit en de kwantiteit van het onderwijs in muziek en Engelse taal. Het werken met vakdocenten heeft deze vakgebieden een positieve impuls gegeven.

 

– De ouders spreken met name hun waardering uit over de algemene sfeer op school, de leraren, het management en de samenwerking met ouders.

 

 

Andere opvallende zaken vanuit de ouderenquête.
Minder tevreden zijn de ouders over:

 

– De verkeersveiligheid rondom de Wagenweg. Deze wordt door vele ouders als onvoldoende ervaren. Dankzij de inzet van ‘klaarovers’ op de Wagenweg is het gevoel van verkeersveiligheid enorm vergroot. Hopelijk betekent dit een goede stimulans voor aanmelding van ‘nieuwe’ klaarovers. Een nog veiliger Wagenweg is in het belang van alle leerlingen en ouders. In navolging van de wijkraad gaat de school hiervoor de gemeente Haarlem vragen te kijken naar nog meer mogelijkheden om de Wagenweg veiliger te maken.

 

– De eenzijdige (witte) populatie van de school zien enkele ouders nog steeds als een minpunt. De school is weliswaar geen afspiegeling van de samenleving maar wel een juiste afspiegeling van de buurt en de wijk van Bos en Vaart.

 

 

Belangrijkste conclusies leerlingenquête:

– De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben afgelopen weken ook een vragenlijst ingevuld. De leerlingen waarderen de school met een 8,4.

 

– De leerlingen zijn het meest tevreden over hun leerkrachten en de sfeer in de klas en op school.

 

– De kinderen zijn het minst tevreden over de schoonmaak van de douches en de toiletten.

 

– Veel kinderen zijn niet helemaal tevreden over het toezicht tijdens het overblijven op het schoolplein.

 

 

 

Belangrijkste conclusies personeelsenquête:

– De personeelsleden van Bos en Vaart werken met veel plezier op de school.

 

– Het rapportcijfer is een 8,3. Dit is in vergelijking met andere scholen erg hoog.

 

– Tevredenheid is er vooral over de collegialiteit, de sfeer en de eenheid binnen het team.

 

– Andere punten die goed gewaardeerd worden zijn: de samenwerking met de ouders, de structuur en de samenwerking met de directie en de interne begeleiders.

 

 

Tenslotte en hoe nu verder:
Bovenstaande punten vormen slechts een deel van de opbrengst van de enquêtes.
Download via de onderstaande button de volledige uitslag van de enquêtes.

 

 

De school is blij met de groeiende tevredenheid van de ouders. Dit neemt niet weg dat wij nog volop kansen en mogelijkheden zien om onze school verder te ontwikkelen.

 

De punten van aandacht vanuit de enquêtes, zullen wij gaan verwerken in een plan van aanpak. Na bespreking hiervan met de leerlingenraad en de MZR zullen wij de ouders van onze school nader informeren.

 

 

Alle ouders van de school bedanken wij voor het vertrouwen en de samenwerking. De 133 ouders die de enquête hebben ingevuld bedanken wij voor hun inbreng. Over twee jaar zullen wij nogmaals om uw mening vragen. Natuurlijk rekenen we dan op een nog hogere respons.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het schoolteam van obs Bos en Vaart,

Ad de Vlieger
Directeur obs Bos en Vaart