Eerste dag

Voor het eerst naar de basisschool

 

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn, geldt in Haarlem het plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regelsgeplaatst.

Aanmelden

Aanmelden voor de basisschool

 

Kinderen die tussen 1 augustus 2015 en 31 juli 2016 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2018 aangemeld worden. Begin november 2018 ontvangen hun ouders debrochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U kunt uw kindaanmelden door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in televeren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. U kunt hierbij kiezen uit zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

 

Ouders met een kind dat geboren is vanaf 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017 zullen in het najaar van 2019 de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Vanaf dat moment kunnen zij hun kind aanmelden.

Opnieuw aanmelden *

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden

 

Heeft u uw kind (geboren tussen 1 augustus en 2015 en 31 juli 2016) in het verleden alaangemeld? In dit geval moet u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrangsscholen

Voorrangsscholen

 

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes (op loopafstand) dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op naarschoolinhaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Wat moet u doen

Wat moet u doen

 

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

• Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind) en corrigeer deze indien noodzakelijk.

• Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen voorrangsscholen en niet- voorrangsscholen zijn.

• Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

• De voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;• U gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;

• Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet);

• Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

Binnen één week na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd. Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Geen aanmeldformulier?

 

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

• Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind) en corrigeer deze indien noodzakelijk.

• Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen voorrangsscholen en niet- voorrangsscholen zijn.

• Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

• De voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;• U gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;

• Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet);

• Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

Binnen één week na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd. Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Inleverdata

Inleverdata voor het aanmeldformulier

 

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor: • Kinderen geboren tussen 1 augustus 2015 en 30 november 2015 is dat 24 januari 2019

• Kinderen geboren tussen 1 december 2015 en 31 maart 2016 is dat 16 mei 2019

• Kinderen geboren tussen 1 april 2016 en 31 juli 2016 is dat 27 september 2019

Een plaats

Een plaats op de basisschool

 

Na de inleverdatum wordt – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – de eerste groep begin juni en de tweede groep half oktober, geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur te krijgen.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaats garantie);

2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven

 

Na de plaatsing ontvangt u begin juni of half oktober (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.