Bestuur en organisatie

Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs, met 26 scholen. 21 zelfstandige basisscholen, 3 speciale basisscholen en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Spaarnesant is de werkgever van circa 850 medewerkers. De scholen staan in de gemeente Haarlem en een nevenvestiging van de Van Voorthuijsenschool voor speciaal onderwijs in Hoofddorp. In 2017 bezochten circa. 6.800 leerlingen onze openbare scholen. www.spaarnesant.nl.

 

Spaarnesant heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk toezicht op de openbare stichting heeft. De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door een de directeur bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend bestuurder en door het stafbureau. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te Haarlem.

 

Voor boven schoolse zaken die alle Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigd.

Wilt u meer weten van onze organisatie, bezoek dan de website www.spaarnesant.nl

Logo_Spaarnesant_Bos_en_Vaart