Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de OBS Bos en Vaart- website, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen en domeinnamen, berusten bij Spaarnesant. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. De gebruiker van de site mag de inhoud van de site niet vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Spaarnesant, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.